Konsolidace

V souvislosti s novelou zákona o účetnictví účinnou od 1.ledna 2016 se významně rozšířila skupina společností podléhající povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku.

Mateřská společnost, která není sama konsolidována jinou účetní jednotkou a nejedná se o tzv. malou skupinu účetních jednotek, má povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Tato povinnost platí poprvé za rok 2016 a její nesplnění může vyústit v pokutu až do výše 3% hodnoty celkových konsolidovaných aktiv.

Nabízíme vám následující služby v oblasti konsolidace:

  • školení a semináře
  • ověření existence povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku
  • sestavení konsolidované účetní závěrky tzv. „na klíč“
  • asistenci při sestavování konsolidované účetní závěrky vašimi pracovníky
  • provedení první konsolidace a zaučení vašich pracovníků tak, aby konsolidace za další období mohli sestavit již samostatně