Vzdělávání v oblasti financí a souvisejících soft skills

Oblast financí se prolíná celou společností a určitá úroveň znalostí z této oblasti je nutná pro každého vedoucího pracovníka. Pokud například výrobní ředitel rozhoduje o velikosti a struktuře zásob, rozhoduje do značné míry o ekonomických výsledcích celé společnosti. Při svém rozhodnutí jistě plně zohlední všechny technické aspekty. My jeho kompetence rozšíříme také o ekonomické dopady daných rozhodnutí tak, aby si byl vždy on i vedení společnosti jisto, že bude uděláno nejlepší možné rozhodnutí a zohledněna všechna důležitá ekonomická hlediska.

Další oblastí financí, kterou pro vás připravíme jsou kurzy pro vrcholové vedení. Řada členů představenstva nebo dozorčí rady má vynikající technické vzdělání. My podpoříme jejich jistotu také v oblasti financí a doplníme jejich znalosti o ekonomická hlediska pro kvalitnější rozhodování.